Kundalini Yoga

Kundalini Yoga som lært av Yogi Bhajan

 

Varmt velkommen på ukentlig yogakurs i Hammerfest vinteren 2018!

Timene i Kundalini Yoga har en fast struktur:

Tone inn (med mantra)
Fysiske øvelser inkl pusteøvelser
Avspenning
Meditasjon
Tone ut (med mantra)

Kundalini Yoga og meditasjonene vi bruker er kraftfulle og dyptvirkende – og kan bidra til å øke energinivået, gjøre oss mer robuste i hverdagen og krevende situasjoner, mer bevisste og vennlige i kommunikasjonen med oss selv og andre, styrke intuisjonen og fremme helsen vår på alle måter. Og mye mer. Og det til tross for at øvelsene kan virke overraskende enkle. Det som ofte er utfordringen er å forbli i de enkelte stillingene og gjøre samme bevegelse sammenhengende i alt fra 1 til 11 minutter. Du deltar ut i fra dine forutsetninger og alternative stillinger/øvelser blir gitt ved behov.

Vi vil også bruke gong under avspenninga eller som egen meditasjon. Gongmesteren Jasbhagat Singh, beskriver gongens virkning slik:

«The gong is an ancient sacred instrument of healing and transformation. It generates deep and powerful sound waves, giving the feeling of bathing your whole being in healing vibration. The impact of the vibration resonates on different levels. On a physical level it releases tension and blocks in the body. It stimulates the endocrine system together with the nervous system, and as a result our Prana (vital force) will increase, establishing a new balance in our life. On a mental level, it washes our subconscious mind, it cuts the flow of thoughts and releases the stress that comes with it, to put us in contact with our true self. On the emotional level the sound vibration act as a deep cellular massage that shakes and releases emotional blockages stored in the memory of our cells.
The flow of sound created by the gong, carries us into a deep state of relaxation. This state awakens the neutral mind so that our inner wisdom of self healing can occur».

PRAKTISK INFO:

Dato: Tirsdager 30. januar – 3. april 2018
Tidspunkt: Kl. 17.30 – 19.00
Pris – investering: 1600 kr
Sted: Yogateket Hammerfest, Strangata 59

Spørsmål og påmelding til Ellen på e-post ellen@norafysioterapi.no eller SMS til 41 36 03 20.

Kursbeløpet/investeringen på 1600 kr betales til kontonr 6428.05.28291, eller du kan Vippse til 41 36 03 20. Betalingsfrist: fredag 29. september.

Bindende påmelding. Les også «Vilkår for avmelding» under Yogakurs.

Yogateket har alt av nødvendig yogautstyr til utlån.

Det er lurt å ikke være for mett og full i magen når du gjør yoga, la det gå minst to timer etter et større måltid. En frukt/et knekkebrød og lignende er ok. Se mer info og tips under «Første gang hos oss»

Det er anledning til å ta igjen tapte timer på andre yogakurs så sant du gir beskjed dersom du uteblir fra yogatimen. Send SMS til på 41 36 03 20 hvis du må melde frafall, da har du timen til gode. Se «Ta igjen tapte timer» for mer info.

Si i fra dersom du har skader eller sykdommer som det er viktig at yogalæreren kjenner til slik at yogaen kan tilrettelegges for deg på best mulig måte. Alternative øvelser gis ved behov, og mange av øvelsene kan gjøres i sittende på stol. Si også i fra dersom du er gravid.

Se www.3ho.org for mer informasjon om Kundalini Yoga.