Yoga

Medisinsk_Yoga

Om Kundalini Yoga og Medisinsk Yoga

Opprinnelig er hensikten med yoga og meditasjon å ivareta alle aspekter ved mennesket, ved å skape fullstendig balanse og bevissthet. Dette inkluderer blant annet fysisk helse, følelser, tanker, relasjoner, kosthold, mosjon.

Mange moderne disipliner og behandlingsmetoder har hentet sin inspirasjon fra yoga.

Kundalini Yoga som lært av Yogi Bhajan

Kundalini Yoga ble brakt til Vesten av Yogi Bhajan på 60-tallet, og er en yogaform som bygger på mange tusen år gammel kunnskap. Denne yogaen har sin opprinnelse fra nord i India og Tibet, og er en av de eldste yogaformene vi kjenner til. Medisinsk Yoga har hentet mye av sin inspirasjon fra denne yogaformen.

Kundalini Yoga er en kraftfull og transformerende yogaform som kombinerer øvelser, pusteteknikker, mantra, øyefokus, kroppslåser, mudra (håndstillinger) og meditasjoner for å styrke nervesystemet og balansere hormonsystemet.

Du trenger ikke å være i god fysisk form på forhånd, Kundalini Yoga fungerer for deg hvis du kan puste og bevege kroppen. Denne yoga kalles ofte for hverdagsyoga og yoga for bevissthet, blant annet fordi den er så anvendelig og skaper store og positive endringer i menneskers hverdagsliv. Kundalini Yoga blir også kalt «the mother of all yoga» fordi den har ivaretatt og inneholder alle de grunnleggende elementene i yoga.

Kundalini Yogaens myke og tidvis også utfordrende og kraftfulle bevegelser, pusteteknikker, avspenninger og meditasjoner styrker oss både fysisk og mentalt. Slik blir vi bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer. Timene inkluderer alltid en lengre avspenning før den avsluttende meditasjonen, ofte med mantra (lydvibrasjon). Nyere vestlig forskning har bekreftet det yogamestre har hevdet i tusenvis av år: spesifikke øvelser og meditasjoner i Kundalini Yoga kan forbedre hukommelsen, humøret, emosjonelt stress og depressive sinnsstemninger. Og forebygge Alzheimer (meditasjonen Kirtan Kriya). Kundalini Yoga hjelper deg til å styrke kontakten med kropp og sjel, og hente ny energi og ressurser i deg selv.

Du trenger ikke å ha erfaring med yoga for å delta. Si i fra til yogalæreren dersom du er gravid. Alternative øvelser gis ved behov, og mange av øvelsene kan gjøres i sittende på stol.

Se www.3ho.org for mer informasjon om Kundalini Yoga.

Medisinsk Yoga

Internasjonalt har det lenge vært forsket på yoga og meditative metoder – og de terapeutiske effektene. I Skandinavia er Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) i Stockholm en av de fremste drivkreftene innen forskning og utvikling av yoga som terapi. Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid siden 1998, samt ut i fra resultatene av hundretalls vitenskapelige studier på ulike former av yoga over hele verden. Flere av de største sykehusene, primærhelsetjenesten og private klinikker i Sverige har tatt i bruk Medisinsk Yoga som supplement til annen behandling.

Medisinsk Yoga springer ut klassisk Kundalini Yoga, og er et svært kraftfullt terapeutisk redskap. Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Korte, enkle yogaprogrammer kombineres med dyptvirkende meditasjoner for å skape spesifikke terapeutiske effekter, ut i fra yogaens grunnleggende intensjon om å bidra til en dyp energimessig balanse fysisk, mentalt og følelsesmessig. Alle øvelsene utføres rolig og innfølende, alltid med utgangspunkt i utøverens egen evne og kapasitet.

Medisinsk Yoga kan anvendes ved rehabilitering av personer med utbrenthet, stress, hormonelle plager, søvnforstyrrelser, ulike former av ryggproblemer, migrene, astma, kreft, hjertelidelser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, Parkinson m.m. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan delta i utøvelsen av Medisinsk Yoga.

Redskapene i Medisinsk Yoga er enkle å anvende. Det finnes yogaøvelser som passer for enhver. Du bærer lett med deg det yogiske verktøyet inni deg – og kan ty til ulike yogiske teknikker overalt i hverdagen.

Se www.mediyoga.no for mer informasjon om Medisinsk Yoga og forskning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *