Yoga

Medisinsk_Yoga

Om Kundalini Yoga og Medisinsk Yoga

 

Opprinnelig er hensikten med yoga og meditasjon å ivareta alle aspekter ved mennesket, ved å skape fullstendig balanse og bevissthet. Dette inkluderer blant annet fysisk helse, følelser, tanker, relasjoner, kosthold, mosjon.

Mange moderne disipliner og behandlingsmetoder har hentet sin inspirasjon fra yoga.

Kundalini Yoga
Kundalini Yoga er en svært gammel, opprinnelig yoga fra nord i India og Tibet. Den har røtter fra den tantriske tradisjonen, og er en av de eldste yogaformene vi kjenner til.
Mer info kommer

Medisinsk Yoga
Internasjonalt har det lenge vært forsket på yoga og meditative metoder – og de terapeutiske effektene. I Skandinavia er Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) i Stockholm en av de fremste drivkreftene innen forskning og utvikling av yoga som terapi. Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid siden 1998, samt ut i fra resultatene av hundretalls vitenskapelige studier på ulike former av yoga over hele verden. Flere av de største sykehusene, primærhelsetjenesten og private klinikker i Sverige har tatt i bruk Medisinsk Yoga som supplement til annen behandling.

Medisinsk Yoga springer ut klassisk Kundalini Yoga, og er et svært kraftfullt terapeutisk redskap. Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Korte, enkle yogaprogrammer kombineres med dyptvirkende meditasjoner for å skape spesifikke terapeutiske effekter, ut i fra yogaens grunnleggende intensjon om å bidra til en dyp energimessig balanse fysisk, mentalt og følelsesmessig. Alle øvelsene utføres rolig og innfølende, alltid med utgangspunkt i utøverens egen evne og kapasitet.

Medisinsk Yoga kan anvendes ved rehabilitering av personer med utbrenthet, stress, hormonelle plager, søvnforstyrrelser, ulike former av ryggproblemer, migrene, astma, kreft, hjertelidelser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, Parkinson m.m. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan delta i utøvelsen av Medisinsk Yoga.

Redskapene i Medisinsk Yoga er enkle å anvende. Det finnes yogaøvelser som passer for enhver. Du bærer lett med deg det yogiske verktøyet inni deg – og kan ty til ulike yogiske teknikker overalt i hverdagen.

Se www.mediyoga.no for mer informasjon om Medisinsk Yoga og forskning.