Om Ellen

Portrett_Ellen

Ellen Sirkka Nora

Om Ellen

Ellen Sirkka Nora er bosatt i Hammerfest og jobber som fysioterapeut ved Frisklivssentralen i Hammerfest kommune.

Utdanning

Offentlig godkjent fysioterapeut
Fra 2000

Videreutdanning i psykisk helsearbeid
2003 – 2004

Videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
2004 – 2006

Kunstterapiutdanning
2007 – 2009

Etterutdanning i «Sporene i kroppen etter sjokk og traume»
2010 – 2012

Kursrekke i «Ikkevoldskommunikasjon – Giraffspråk»
2011

Grunnkurs i Læringsorientert fysioterapi
2012

Instruktørutdanning i Medisinsk Yoga
2013

Videreutdanning i Medisinsk Yoga for kvinnens hormonsystem
2014

Etterutdanning i Fysioterapi og traumer
2015

Videreutdanning i Migreneyoga
2016

Lærerutdanning i Kundalini Yoga
2016

 

Arbeidserfaring

Turnustjeneste, Harstad sykehus og Harstad kommune
1999 – 2000

Privatpraktiserende fysioterapeut og kommunefysioterapeut, Hammerfest
2000 – 2001

Bedriftsfysioterapeut i bedrifthelsetjenesten Frisk i Nord, Hammerfest/Nord-Norge
2001 – 2004

Fysioterapeut ved UNN, kreftavdelingen og psykiatrisk avdeling
2004 – 2005

Kunstterapipraksis, Tromsø
2009 – 2013

Privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut, Tromsø
2005 – 2016

Instruktør i Medisinsk Yoga, Tromsø
2013 – 

Fysioterapeut ved Frisklivssentralen, Hammerfest kommune
2016 –