Om Ellen

Om Ellen

 

Ellen Sirkka Nora er utdannet fysioterapeut og spesialist i psykomotorisk fysioterapi. I august 2016 flyttet hun tilbake til hjembyen Hammerfest med samboer og barn, og driver nå Frisklivssentralen i Hammerfest kommune.

Ellen har vært instruktør i Medisinsk Yoga siden 2013 og har fordypning i Migreneyoga og hormonbalanserende yoga for kvinner. Hun har selv erfart yogaens kraftfulle virkninger – i en alder av 43 år ble hun mamma for første gang ved hjelp av yoga og yogiske verktøy. Høsten 2017 blir hun uteksaminert som Kundalini Yogalærer.

Ved Yogateket underviser Ellen i Kundalini Yoga og Migreneyoga (yoga ved migrene og spenningshodepine). Yogaens helbredende virkninger og som kraftfullt verktøy for å gi overskudd og robusthet i hverdagen er noe av det som opptar henne både i sin daglige yogapraksis og som yogalærer.

Utdanning

Offentlig godkjent fysioterapeut
Fra 2000

Videreutdanning i psykisk helsearbeid
2003 – 2004

Videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
2004 – 2006

Kunstterapiutdanning
2007 – 2009

Etterutdanning i «Sporene i kroppen etter sjokk og traume»
2010 – 2012

Kursrekke i «Ikkevoldskommunikasjon – Giraffspråk»
2011

Grunnkurs i Læringsorientert fysioterapi
2012

Billedkunstutdanning
2012 – 2013

Instruktørutdanning i Medisinsk Yoga
2013

Videreutdanning i Medisinsk Yoga for kvinnens hormonsystem
2014

Etterutdanning i Fysioterapi og traumer
2015

Videreutdanning i Migreneyoga
2016

Kursleder søvnkurset Sov godt
2016

Grunnkurs Treningslære for fysioterapeuter
2017

Kursleder i KiD – Kurs i mestring av depresjon
2017

Gong grunnkurs
2017

Lærerutdanning i Kundalini Yoga
2015 – 2017

 

Arbeidserfaring

Turnustjeneste, Harstad sykehus og Harstad kommune
1999 – 2000

Privatpraktiserende fysioterapeut og kommunefysioterapeut, Hammerfest
2000 – 2001

Bedriftsfysioterapeut i bedrifthelsetjenesten Frisk i Nord, Hammerfest/Nord-Norge
2001 – 2004

Fysioterapeut ved UNN, kreftavdelingen og psykiatrisk avdeling
2004 – 2005

Kunstterapipraksis, Tromsø
2009 – 2013

Privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut, Tromsø
2005 – 2016

Instruktør i Medisinsk Yoga, Tromsø – Hammerfest
2013 – 

Fysioterapeut ved Frisklivssentralen, Hammerfest kommune
2016 –

Lærer i Kundalini Yoga, Hammerfest
2017 –