Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk_fysioterapi_1

Psykomotorisk fysioterapi

 
Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en sammenhengende enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og opplevelser, og er derfor en sentral kilde til selvinnsikt.

Psykomotorisk behandling er prosess som krever godt samarbeid mellom fysioterapeut og pasient. Målet for behandlingen er ofte å bli bedre kjent med kroppens signaler, spenningsmønsteret og den vanemessige måten å bruke kroppen/seg selv på. I psykomotorisk fysioterapi benyttes ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Den kroppslige behandlingen kan bringe frem minner og nye refleksjoner, og vil derfor være relevante tema for samtale og refleksjon. Bearbeiding av vanskelige følelser er en naturlig del av behandlingen.

Psykomotorisk fysioterapi passer for de som føler seg stresset, ved generell anspenthet, hodepine, svimmelhet, ryggproblemer, pustebesvær og kroniske smertetilstander. Behandlingen kan ha stor verdi ved psykiske vansker som f.eks. angst, depresjon, posttraumatisk stressyndrom og spiseforstyrrelser.

Henvisning
Nina har driftsavtale med Tromsø kommune, dette gir pasientene rett til trygderefusjon etter henvisning. Henvisning kan gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor.

Les mer om psykomotorisk fysioterapi på www.fysio.no/psyk