Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk_fysioterapi_1

Psykomotorisk fysioterapi

Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en sammenhengende enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og opplevelser, og er derfor en sentral kilde til selvinnsikt.

Psykomotorisk behandling er prosess som krever godt samarbeid mellom fysioterapeut og pasient. Målet for behandlingen er ofte å bli bedre kjent med kroppens signaler, spenningsmønsteret og den vanemessige måten å bruke kroppen/seg selv på. I psykomotorisk fysioterapi benyttes ulike former for massasje, berøring, bevegelse samt øvelser for å styrke bevisstgjøring, tilstedeværelse og den kroppslige og følelsesmessige balansen. Den kroppslige behandlingen kan bringe frem minner og nye refleksjoner, og vil derfor være relevante tema for samtale og refleksjon. Bearbeiding av vanskelige følelser er en naturlig del av behandlingen.

Psykomotorisk fysioterapi passer for de som føler seg stresset, ved utbrenthet, generell anspenthet, hodepine, svimmelhet, nedsatt balanse, ryggproblemer, pustebesvær og kroniske smertetilstander. Behandlingen kan ha stor verdi ved psykiske vansker som f.eks. angst, depresjon, posttraumatisk stressyndrom og spiseforstyrrelser.

Om egenandel
Ellen har ikke driftsavtale med Hammerfest kommune og dermed ikke med HELFO, dette innebærer at pasientene må dekke behandlingstimene selv.

Les mer om psykomotorisk fysioterapi her: www.fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *