Vilkår for avmelding

Vilkår for avmelding

Blir du forhindret fra å delta og du melder fra 14 dager før kursstart, refunderes kursbeløpet minus administrasjonskostnader på kr. 300.- Etter avmeldingsfristen refunderes kursavgiften kun dersom noen kan overta plassen. Ved sykdom og legeerklæring kan kurset tas igjen ved en senere anledning.

Comments are closed